Overjeni prevodi in tolmačenje

ANGLEŠKO – SLOVENSKO, SLOVENSKO – ANGLEŠKO

0 +
Let izkušenj
0 +
Prevodov
0 +
Zadovoljnih Strank

Storitve

Prevajam vse vrste pravnih besedil (pogodbe, pravilniki, splošni pogoji, itd.).
Tolmačim na izpitih CPP in izpitih prve pomoči.
Tolmačim na sodišču in upravnih enotah.
Poskrbim za overjen prevod dokumentov (diplome, spričevala, potrdila, pooblastila, poročni listi, rojstni listi, izpiski iz sodnega registra ali drugih uradnih evidenc, itd.).
Tolmačim na prijavah sklenitve zakonske zveze in poročnih obredih.
Tolmačim na notarskih narokih.

zaupnost, natančnost, strokovnost, pravočasnost

Pri delu me vodijo štiri načela:

Zaupnost.

Vse, kar pride v moje roke, obravnavam kot zaupno.

Natančnost.

Prevod se mora ujemati z izvirnikom. Pravni pomen mora ostati nespremenjen.

Strokovnost.

Zaradi pravne izobrazbe razumem pravna besedila in se zavedam pomena napačnih prevajalskih odločitev. Prevod mora biti pravno ustrezen.

Pravočasnost.

Spoštujem dogovorjene roke.

Kdo prevaja in tolmači?

Maja Glad, univ. dipl. prav. (Univerza v Ljubljani, 2007) in sodna tolmačka za angleški jezik (2012).

Pravno znanje sem pridobila z uspešno zaključenim študijem na ljubljanski Pravni fakulteti, večletnimi izkušnjami z delom v odvetništvu (2007 – 2013), opravljenim pravniškim državnim izpitom (2011) in opravljenim izpitom za zastopnico za znamke in modele (2011). Znanje angleščine stalno izpopolnjujem z rednim izobraževanjem. Vse delo in storitve opravim sama – brez delegiranja. Vpis v Imenik sodnih tolmačev lahko preverite na spletni strani Ministrstva za pravosodje.